Algemene informatie

Algemene Verenigingsinformatie

De 3 ruiterverenigingen van Oirschot en Spoordonk (Oirschots Rijvereniging, ponyclub de Toekomst en pc/lr de Spoorslag) zijn in 2004 samengegaan. In 2007 is daar ook nog de menvereniging bij gekomen. De oudste van deze vier verenigingen is Oirschots Rijvereniging; deze is opgericht in 1903 en dus al meer dan een eeuw oud. Sinds het samengaan gaan we door het leven als Oirschots Rijvereniging en we zijn natuurlijk aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (onder de nr's 40232 en 40527). De ponyafdeling treedt naar buiten als pc "de Toekomst".
De vereniging huurt de accommodatie van Stichting t Vierspan. Deze accommodatie bestaat uit een terrein van ca. 2 ha, een grote en een kleine rijhal. De grote rijhal heeft een rijbak met een afmeting van 25x85m, een kantine en een buitenterrein. De kleine rijhal heeft een rijbak met een afmeting van 20x45m en een aparte opslagruimte voor het materiaal.

Organisatie van de vereniging

De vereniging bestaat op dit moment uit ruim 100 actieve leden die allen hetzelfde doel voor ogen hebben: op een prettige en verantwoorde wijze de paardensport bedrijven.

De reden waarom iemand lid is geworden van Oirschots Rijvereniging kan echter divers zijn: een goede mogelijkheid hebben om bij slecht weer binnen te rijden, deelnemen aan de verenigingslessen, recreatief rijden, wedstrijden rijden etc.. Alle leden van Oirschots Rijvereniging hebben daarnaast het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staan.

Om iedereen vanuit die diverse invalshoeken optimaal deel te laten nemen aan de activiteiten van de vereniging is regelmatige informatie en overleg noodzakelijk. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat elk lid evenveel zeggenschap heeft. De consequentie hiervan is dat veranderingen binnen de vereniging op basis van overleg, begrip en meerderheid doorgevoerd kunnen worden.

Behalve het bestuur telt de vereniging een aantal commissies waarin de grote beleidslijnen vanuit het bestuur vertaald worden naar praktische activiteiten.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij / zij een actieve bijdrage levert aan de verenigingsactiviteiten; alleen dan is het haalbaar een vereniging en accommodatie in stand te houden.

Activiteiten van de vereniging

De vereniging organiseert een aantal activiteiten voor haar leden en stelt een accommodatie ter beschikking.

Accommodatie

Alle leden kunnen binnen bepaalde voorwaarden gebruik maken van de rijhallen en het buitenterrein.

Onderhoud

Een accommodatie met zo veel faciliteiten moet goed onderhouden worden. Dit wordt door de een aantal vrijwilligers gedaan, om op die manier de kosten beheersbaar te houden.

Communicatie

Op onze website wordt het laatste nieuws gepubliceerd. Dat kan bestaan uit mededelingen van organisatorische aard, maar ook over informatie over de wedstrijden waaraan deelgenomen kan worden, de jaarlijkse Jumping, deelname van onze leden aan kampioenschappen en speelse informatie voor de jeugd.

Verder is er een mededelingenbord bij de ingang van de binnenbak.

Contributie

De financiële contributie is opgebouwd uit een aantal bedragen. Zie hiervoor het overzicht onder de keuze "Contributie".

Behalve een financiële contributie kent Oirschots Rijvereniging ook een sociale contributie: wij zijn een vereniging voor en door de leden. Wij willen dat ieder lid van Oirschots Rijvereniging een minimale bijdrage levert aan de instandhouding van de accommodatie en/of aan de organisatie van wedstrijden. Zonder accommodatie en zonder wedstrijden is er namelijk geen bestaansrecht voor onze vereniging.

De sociale contributie houdt in dat ieder lid 3x per jaar gedurende minimaal een dagdeel helpt op een door het bestuur aangewezen evenement.
De meeste leden hebben geen bezwaar tegen deze sociale contributie. Echter, de mogelijkheid bestaat om dit niet te doen. Om niet de mensen die wel willen helpen verder te belasten moeten we externe partijen tegen betaling inschakelen voor hulp. Hierdoor zijn we genoodzaakt de leden die niet willen helpen en wel gebruik maken van onze accommodatie een extra bijdrage te laten doen. Bij de contributie kunt u lezen hoe hoog deze extra bijdrage is.

Leden

De vereniging kent:

  1. Seniorleden
  2. Juniorleden (t/m het kalenderjaar waarin men 18 wordt)
  3. Recreanten (Dit zijn leden van de vereniging zonder startkaart, die gebruik maken van de accommodatie op maandagavond tijdens de recreantenles en wanneer de bak niet bezet is)
  4. Donateurleden (hebben stem- en kiesrecht en ondersteunen de vereniging financieel)

Aanmelding

Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij een secretaris. Bij de menukeuze "Lid worden" treft u een aanmeldingsformulier.